Merlot

Rejsebetingelser

Her kan du læse om vore generelle vilkår og betingelser ang. bestilling, betaling og depositum, modtagelse af materiale, ændringer, afbestilling og forsikring etc. Har du yderligere spørgsmål som du ikke finder svar på her, er du velkommen til at kontakte os. Nedenstående bestemmelser er udarbejdet i overensstemmelse med “Lov om pakkerejser”, som gælder for rejser bestående af flere dele, f.eks. indkvartering, cykelleje og flytransport.

Bestilling

Turen kan bestilles enten online via hjemmesiden, pr. telefon, e-mail eller ved personlig henvendelse hos Merlot Tours. Bestilling af en en rejse er bindende for kunden, når kunden mundtligt eller skriftligt har meddelt Merlot Tours, at kunden ønsker at bestille rejsen. Denne understregning gives fordi hver eneste booking er en unik sagsbehandling, som igangsætter megen korrespondance og dermed straks nogle bindinger mellem Merlot og vore partnere i udlandet. Bestillingen er bindende for Merlot Tours, når kunden har gennemført betaling (depositum eller fuld betaling).

Afbestillingsreglerne er gyldige fra dette tidspunkt for samtlige personer, som bestillingen omfatter. For Merlot Tours er aftalen bindende, når bureauet skriftligt bekræfter bestillingen ved at fremsende en faktura, der angiver rejsemål, dato og pris.

Depositum

Samtidig med bestilling af en rejse betales, med mindre andet er anført på fakturaen, et depositum på 30% af rejsens pris, dog minimum 2.000 kr. pr. person. Depositum refunderes ikke ved senere afbestilling.

Sidste øjebliks bestilling

Ved bestilling af en rejse “i sidste øjeblik”, dvs. mindre end 30 dage før turens start, skal indbetales et depositum på 50% af rejsens pris, før reservation kan påbegyndes. Dette er nødvendigt da Merlot Tours, straks reservationsarbejdet går i gang, kontraktligt forpligter os med vore partnere i udlandet. Ved mindre end 30 dage før tur start medfører disse forpligtelser direkte udgifter for Merlot Tours.

Slutbetaling

Restbeløbet for turen skal være indbetalt senest 60 dage før turens startdag. Vær opmærksom på, at vi ikke udsender påmindelse om betaling af restbeløb.

Betaling

På fakturaen er anført de forskellige betalingsmuligheder. Du kan enten lave en bankoverførsel eller benytte det fremsendte girokort. Ved bankoverførsel, husk da altid at anføre fakturanummer. Der udsendes ikke kvittering for modtagelse af betalinger. Alle indbetalte beløb registreres naturligvis, og sker det, at vi ikke kan se et beløb indgået, vil kunden altid blive kontaktet før en evt. annullering herfra. OBS! Vær opmærksom på at vi ikke kan modtage betaling med Mastercard, Eurocard og andre kreditkort.

Udsendelse af dokumenter

Afrejseinformation og andre relevante dokumenter bliver fremsendt pr email når restbetaling har fundet sted, og således at du har dem 10-14 dage inden afrejsen. Rutemateriale vil ligge på starthotellet.

Den rejsendes ændring af en tur

Ved alle ændringer af mindre elementer i rejsebestillingen, som kræver fornyet kommunikation med udlandet, opkræves et gebyr på 300 kr. pr. sag, såfremt det er muligt for os at foretage den ønskede ændring. Ved mindre elementer forstås fx annullering eller tilkøb af ekstra nætter, aftensmåltider, cykelleje, kørsel af bagage mv. Ændring af ud- og/eller hjemrejsedato, rejsemål og afrejselufthavn betragtes som en afbestilling og en fornyet bestilling (se regler vedr. afbestilling). Dog vil vi bestræbe os på at begrænse det tabte beløb til mindst muligt afhængig af udefrakommende omkostninger.

Fortrydelsesret / kundens afbestilling

Der er ikke fortrydelsesret jævnfør forbrugeraftaleloven på pakkerejser. Med mindre andet er anført på faktura gælder følgende:

Ved afbestilling 60 dage eller mere før afrejse: Indbetalt depositum er tabt.
Ved afbestilling 59-45 dage før afrejse: 50% af rejsens pris er tabt.
Ved afbestilling 44-30 dage før afrejse: 75% af rejsens pris er tabt.
Ved afbestilling mindre end 30 dage før afrejse: Rejsens fulde pris er tabt.

Såfremt et pakkearrangement, en hotelreservation, en togbillet eller en anden ydelse er behæftet med strengere afbestillingsbetingelser vil disse være gældende og blive oplyst ved reservationen.

OBS! OBS! OBS!
For alle bindende bestillinger af Tur 50S Donau – Skib & Cykling ombord på skibet MS Primadonna er flg strengere afbestillingsregler gældende:

Ved afbestilling 84 dage eller mere før afrejse: Indbetalt depositum er tabt.
Ved afbestilling 83-45 dage før afrejse: 50% af rejsens pris er tabt.
Ved afbestilling 44-30 dage før afrejse: 75% af rejsens pris er tabt.
Ved afbestilling mindre end 30 dage før afrejse: Rejsens fulde pris er tabt.

Afbestillingsforsikring

Med en afbestillingsforsikring kan du forsikre dig mod økonomiske tab, hvis du, eller personer i nært stående fami- lie, fx bliver syg op til afrejsen. En afbestillingsforsikring giver dig altså mulighed for at aflyse din rejse og få det beløb tilbage, du har betalt. Så er du godt sikret, hvis det uventede sker.

Din rejseforsikring kan indeholde en afbestillingsforsikring som standard, men det kan også være et tilvalg, du kan foretage i forbindelse med din rejseforsikring. Du kan også købe afbestillingsforsikringer separat fx hos Gouda eller Europæiske Rejseforsikring.

Tjek om du i forvejen skulle have en afbestillingsforsikring. Mange har sammen med deres almindelige husstandsforsikringer en rejseforsikring hvori afbestillingsforsikring indgår. Rejser du ofte? Så overvej, om det kan betale sig at købe en årsrejseforsikring med afbestillingsfor- sikring i stedet for at købe en afbestillingsforsikring til hver rejse. Så er alle dine rejser i løbet af 1 år dækket mod uforudsete hændelser.

Rejseforsikring

Da din Merlot rejse går til et EU/EØS land, er du dækket af den offentlige rejsesygesikring såfremt du har et blåt sundheds- kort. (Hvis ikke kan det blå kort bestilles på www.borger.dk). Det blå kort dækker almindelige udgifter til lægebehandling og hospitalsop-hold ved ferierejser under 1 måneds varighed.

Du er dækket i samme omfang som landets borgere og hjemtransport er dermed ikke en del af dækningen.

Udgifter til hjemtransport pga. sygdom eller tilskadekomst kan du kun få dækket hvis du har tegnet en rejseforsikring. Med en rejseforsikring er du desuden sikret, hvis du fx får brug for sygeledsagelse eller hvis din bagage skulle bortkomme eller blive forsinket i forb. med en flyrejse. En rejseforsikring er ofte en del af personlige forsikringer ellerhusstandsforsikringer. Tjek med dit forsikringsselskab om du har en rejseforsikring hos dem. Ellers kan den købes separat fx genenm fx. Gouda eller Europæiske Rejseforsikring.

Den rejsendes pligt

Det er din pligt ved bestillingen at opgive dit fulde navn, som det står opført i dit pas (gælder især rejser hvor fly indgår). Du skal således ved modtagelse af bekræftelsen kontrollere, at for-, mellem- og efternavne i billetter og øvrige dokumenter er korrekte. Du har ligeledes ansvar for at kontrollere, at modtagne rejsedokumenter er i overensstemmelse med det bestilte og straks informere Merlot Tours om en evt. fejl. Du skal desuden sørge for at dit pas er gyldigt.

Afbrydelse af rejse

Såfremt den rejsende af en eller anden grund afbryder en rejse eller et ophold vil der ikke ske tilbagebetaling for ubrugte ydelser (hotel, transport, kørsel af bagage, flybillet eller andet). Eventuelle omkostninger til transport, hotel eller andet i forbindelse med en afbrydelse bæres af kunden selv.

Afbestilling i tilfælde af krigshandlinger, naturkatastrofer, sygdomsudbrud m.v.

Kunden kan uden at betale gebyr afbestille en pakkerejse inden rejsens begyndelse, hvis der på destinationen eller i umiddelbar nærhed af denne indtræffer uundgåelige og ekstraordinære omstændigheder, som i væsentlig grad påvirker leveringen af rejsen eller transporten til destinationen. For at kunne afbestille en rejse uden at skulle betale gebyr, skal de pågældende og uundgåelige ekstraordinære omstændigheder gøre det umuligt at rejse sikkert til en destination ud fra en objektiv vurdering. I ekstraordinære situationer henholder Merlot Tours sig til udtalelser og vejledninger fra myndigheder som Udenrigsministeriet, sundhedsmyndigheder m.v.

Kunden har i tilfælde af gebyrfri afbestilling ret til fuld refundering af rejsens pris, men har ikke yderligere ret til kompensation fra Merlot Tours.

Reklamationer

Eventuelle reklamationer skal straks fremsættes til Merlot Tours’ samarbejdspartner på stedet eller direkte til Merlot Tours, således at fejlen kan afhjælpes med det samme og med så få ulemper for den rejsende som muligt. Krav mod Merlot Tours i forbindelse med en reklamation, som ikke kunne løses på stedet, skal være Merlot Tours i hænde i rimelig tid, dog senest 30 dage efter turens afslutning. Manglende reklamation på stedet og bevis herfor vil ofte medføre tab af retten til senere erstatning.

Prisforbehold

Priserne på dette web-site er bindende for Merlot. Den gældende pris er den pris som er oplyst i rubrikken “Rejsefakta” den dag rejsen er bestilt. Dog kan Merlot efter aftalens indgåelse forhøje prisen på grund af udefra kommende ændringer såsom ændrede brændstoftillæg, skatter, afgifter eller gebyrer for visse tjenesteydelser, såsom lufthavns- og havneafgifter eller valutakurser, som er anvendt ved beregning af prisen for den pågældende pakkerejse. Ved ændringer i fly/togpriser får Merlot en frist til udstedelse til ”gammel pris”, og vi har ret til at bede om yderligere depositum dersom udlæg til billet da væsentligt overstiger allerede betalt depositum. Merlot skal hurtigst muligt underrette kunden om sådanne typer prisændringer. Den aftalte pris kan ikke forhøjes med mere end 10% af rejsens pris, og meddelelse herom skal være givet senest 20 dage før afrejsen. Såfremt betingelserne for en forhøjelse af prisen ikke er opfyldt, kan kunden annullere aftalen og få indbetalte beløb tilbagebetalt.

Henter Billede